EKUMENIZM
dla każdego

cykl formacyjny organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP
(Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Dziesięć dwugodzinnych spotkań, które pomogą usystematyzować podstawowe wiadomości o podziale chrześcijaństwa, różnorodności Kościoła i konieczności dialogu międzyreligijnego.

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Czym jest ekumenizm?

Historia podziału, próby zjednoczenia, systematyka pojęć
    Podstawowe wiadomości o podziale chrześcijaństwa (zapalne punkty historyczne)
    Próby ponownego zjednoczenia (z Kościołami wschodnimi, z Kościołami zachodnimi -             początek ruchu ekumenicznego)
    Terminologia: chrześcijaństwo, ekumenizm (zasady, cel), różnica pomiędzy sektą a odłamem     chrześcijaństwa, różnica między dialogiem międzyreligijnym a dialogiem ekumenicznym;
    Zarys tematów kolejnych spotkań i wyjaśnienie logiki schematu całego cyklu
Dokumenty Kościoła dot. ekumenizmu, owoce dialogu, przykłady aktualnych wspólnych działań z innymi wyznaniami chrześcijańskimi

2. Kościoły Wschodnie cz. 1. - Orientalne

Asyryjski Kościół Wschodni, Chrześcijanie św. Tomasza
Prawosławne Kościoły Orientalne, inne nazwy: Wschodnie Kościoły Mniejsze, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kościoły Niechalcedońskie, Kościoły Przedchalcedońskie; Kościoły monofizyckie

3. Kościoły Wschodnie cz. 2. - Prawosławie

Prawosławie:
    Historia schizmy
    Różnice:
           Doktrynalne (Filioque, eklezjologia - w tym hierarchia i dyscyplina kanoniczna            duchownych, eschatologia)
           Liturgiczne (charakterystyka specyficznych zjawisk/świąt prawosłanych)
           Dot. organizacji i dyscypliny Kościelnej: autokefaliczność, patriarchat, itp.
    Dzisiaj:
          Postęp w dialogu (np. dokument dot. rozumienia Filioque)
          Wspólne działania
          Ważne momenty we wzajemnych relacjach (z ostatnich 50-70 lat)

4. Kościoły Wschodnie cz. 3. - Katolickie Kościoły Wschodnie

Katolickie wywodzące się z Asyryjskiego oraz z Prawosłwanych Kościołów Orientalnych oraz inne
    Wyjaśnienie pojęć: Katolickie Kościoły Wschodnie oraz pojęcie obrządku
    Szczególne uwzględnienie Kościołów: Kościoła Maronickiego (i postaci św. Szarbela),     Chaldejskiego, Oramiańskiego oraz Koptyjskiego
Katolickie Kościoły Wschodnie wywodzące się z Kościoła Prawosławnego - Kościół Grekokatolicki
    Historia
    Tradycja bizantyjska
    Organizacja Kościelna, grekokatolicy w Polsce i na świecie

5. Kościoły Zachodnie - cz. 1.

Luteranie
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Kalwini
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

6. Kościoły Zachodnie - cz. 2.

Anglikanizm (high Church, low Church)
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Anabaptyści i babtyści
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

7. Kościoły Zachodnie - cz. 3.

Metodyści
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Nowe Kościoły powstałe w XIX w. w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym omówieniem Adwentystów
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

8. Ruch Zielonoświątkowy

  Historia, pojęcie
  Kwestie doktrynalne, organizacja wspólnot, rozmieszczenie na świecie

9. Kościoły Starokatolickie

Niezależny Kościół Utrechtu i Starokatolicy po SV 1
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Polski Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

10. Wyzwania ekumeniczne i obszaru dialogu międzyreligijnego

Kwestie doktrynalne i duszpasterskie:
    Biblia w służbie jedności
    Wzajemne uznanie chrztu, interkomunia oraz posługa duchownego (w tym kwestia
    ordynacji kobiet)
    Małżeństwa mieszane
Dialog międzyreligijny
    Z judaizmem
    Z islamem
    Misyjna działalność Kościoła a dialog międzyreligijny

Ekumenizm - online

rozpoczęcie luty 2021


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze
 2. miejsce: zajęcia odbywają się online
 3. termin: czwartki  19:00-21:15

      18.02 - dr Magdalena Jóźwik (czym jest ekumenizm?)
      04.03 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Wschodnie cz. 1)   
      18.03 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Wschodnie cz. 2) 
      25.03 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Zachodnie - cz. 1) 
      08.04 -dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Wschodnie cz. 3) 
      22.04- dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Zachodnie - cz. 2) 
      06.05 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Zachodnie - cz. 3) 
      20.05 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Ruch Zielonoświątkowy)  
      27.05 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Starokatolickie)  
      10.06 - dr Magdalena Jóźwik (Wyzwania ekumeniczne) 
 4. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – ekumenizm”  

Ekumenizm - stacjonarny - Żory

rozpoczęcie luty 2021


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze
 2. miejsce: Parafia  św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach (ul. Boryńska 45 44-240 Żory) Zajęcia będą odbywały się stacjonarnie w parafii najdłużej jak to będzie możliwe. Jeśli natomiast sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli - zajęcia będą odbywały się online.
 3. termin: czwartki  19:00-21:15

      25.02 - dr Magdalena Jóźwik (czym jest ekumenizm?)
      11.03 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Wschodnie cz. 1)   
      25.03 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Wschodnie cz. 2) 
      15.04 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Wschodnie cz. 3) 
      29.04 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Zachodnie - cz. 1) 
      06.05 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Zachodnie - cz. 2) 
      13.05 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Kościoły Zachodnie - cz. 3) 
      20.05 - dr Magdalena Jóźwik (Kościoły Starokatolickie)  
      27.05 - dk. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski (Ruch Zielonoświątkowy)  
      17.06 - dr Magdalena Jóźwik (Wyzwania ekumeniczne) 
 4. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – ekumenizm”  

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.
Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – ekumenizm” 

Facebook