EKUMENIZM
dla każdego

cykl formacyjny organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP
(Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Dziesięć dwugodzinnych spotkań, które pomogą usystematyzować podstawowe wiadomości o podziale chrześcijaństwa, różnorodności Kościoła i konieczności dialogu międzyreligijnego.

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Czym jest ekumenizm?

Historia podziału, próby zjednoczenia, systematyka pojęć
    Podstawowe wiadomości o podziale chrześcijaństwa (zapalne punkty historyczne)
    Próby ponownego zjednoczenia (z Kościołami wschodnimi, z Kościołami zachodnimi -             początek ruchu ekumenicznego)
    Terminologia: chrześcijaństwo, ekumenizm (zasady, cel), różnica pomiędzy sektą a odłamem     chrześcijaństwa, różnica między dialogiem międzyreligijnym a dialogiem ekumenicznym;
    Zarys tematów kolejnych spotkań i wyjaśnienie logiki schematu całego cyklu
Dokumenty Kościoła dot. ekumenizmu, owoce dialogu, przykłady aktualnych wspólnych działań z innymi wyznaniami chrześcijańskimi

2. Kościoły Wschodnie cz. 1. - Orientalne

Asyryjski Kościół Wschodni, Chrześcijanie św. Tomasza
Prawosławne Kościoły Orientalne, inne nazwy: Wschodnie Kościoły Mniejsze, Starożytne Kościoły Wschodnie, Kościoły Niechalcedońskie, Kościoły Przedchalcedońskie; Kościoły monofizyckie

3. Kościoły Wschodnie cz. 2. - Prawosławie

Prawosławie:
    Historia schizmy
    Różnice:
           Doktrynalne (Filioque, eklezjologia - w tym hierarchia i dyscyplina kanoniczna            duchownych, eschatologia)
           Liturgiczne (charakterystyka specyficznych zjawisk/świąt prawosłanych)
           Dot. organizacji i dyscypliny Kościelnej: autokefaliczność, patriarchat, itp.
    Dzisiaj:
          Postęp w dialogu (np. dokument dot. rozumienia Filioque)
          Wspólne działania
          Ważne momenty we wzajemnych relacjach (z ostatnich 50-70 lat)

4. Kościoły Wschodnie cz. 3. - Katolickie Kościoły Wschodnie

Katolickie wywodzące się z Asyryjskiego oraz z Prawosłwanych Kościołów Orientalnych oraz inne
    Wyjaśnienie pojęć: Katolickie Kościoły Wschodnie oraz pojęcie obrządku
    Szczególne uwzględnienie Kościołów: Kościoła Maronickiego (i postaci św. Szarbela),     Chaldejskiego, Oramiańskiego oraz Koptyjskiego
Katolickie Kościoły Wschodnie wywodzące się z Kościoła Prawosławnego - Kościół Grekokatolicki
    Historia
    Tradycja bizantyjska
    Organizacja Kościelna, grekokatolicy w Polsce i na świecie

5. Kościoły Zachodnie - cz. 1.

Luteranie
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Kalwini
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

6. Kościoły Zachodnie - cz. 2.

Anglikanizm (high Church, low Church)
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Anabaptyści i babtyści
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

7. Kościoły Zachodnie - cz. 3.

Metodyści
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Nowe Kościoły powstałe w XIX w. w Stanach Zjednoczonych ze szczególnym omówieniem Adwentystów
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

8. Ruch Zielonoświątkowy

  Historia, pojęcie
  Kwestie doktrynalne, organizacja wspólnot, rozmieszczenie na świecie

9. Kościoły Starokatolickie

Niezależny Kościół Utrechtu i Starokatolicy po SV 1
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim
Polski Narodowy Kościół Katolicki, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów
    Historia
    Doktryna
    Życie Kościoła dziś, relacja z Kościołem Katolickim

10. Wyzwania ekumeniczne i obszaru dialogu międzyreligijnego

Kwestie doktrynalne i duszpasterskie:
    Biblia w służbie jedności
    Wzajemne uznanie chrztu, interkomunia oraz posługa duchownego (w tym kwestia
    ordynacji kobiet)
    Małżeństwa mieszane
Dialog międzyreligijny
    Z judaizmem
    Z islamem
    Misyjna działalność Kościoła a dialog międzyreligijny

Edycja OLNINE

rozpoczęcie: marzec 2023


 1. adresat: wszyscy zainteresowani różnorodnością naszego Kościoła
 2. miejsce: zajęcia odbywają się w wersji online, za pośrednictwem platformy zoom
 3. termin: czwartki, godz.  19:00-21:15

      02.03. Czym jest ekumenizm? (dr Magdalena Jóźwik)
      23.03. Kościoły Wschodnie cz. 1. (dr Magdalena Jóźwik)  
      30.03. Kościoły Wschodnie cz. 2. (dk. dr Andrzej Lwowski)
      13.04. Kościoły Wschodnie cz. 3. (dk. dr Andrzej Lwowski)
      27.04. Kościoły Zachodnie - cz. 1. (dr Magdalena Jóźwik) 
      04.05. Kościoły Zachodnie - cz. 2. (dr Magdalena Jóźwik)
      18.05. Kościoły Zachodnie - cz. 3. (dk. dr Andrzej Lwowski)
      25.05. Ruch Zielonoświątkowy (dk. dr Andrzej Lwowski)
      01.06. Kościoły Starokatolickie (dr Magdalena Jóźwik)  
      06.06. Wyzwania ekumeniczne (dr Magdalena Jóźwik)   WTOREK

Ofiara za zajęcia

Ponieważ nasze Centrum Formacji może istnieć wyłącznie dzięki Państwa hojności, prosimy Państwa serdecznie o wsparcie naszej działalności. 

Ofiary można wpłacać na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – ekumenizm”  

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.

Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl

Współpraca

Mobirise

Radio eM
Rozgłośnia Archidiecezji Katowickiej, obejmująca swoim zasięgiem mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej, Podbeskidzia i południowej Polski.  

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – ekumenizm” 

Start a free site - Try here